Linux a Unix
 Linux a Unix Mac OS Windows

 

Domů
Nahoru


Linux a Unix

  • UNIX- je operační systém, který má před sebou velkou budoucnost. Vznikl již v 70. letech v amerických Bell Laboratories a byl původně určen pro sálové počítače, jejichž výkon byl v té době nesrovnatelně vyšší nežli výkon tehdejších mikropočítačů nebo později prvních osobních počítačů PC. Vzhledem k tomu, že byla verze 7 systému v roce 1979 dána k volnému použití a na dalším vývoji se pracovalo na více místech, existuje dnes mnoho různých ne zcela kompatibilních verzí (ULTRIX, XENIX, AIX, SCO, BSD atd.), pracujících na mnoha různých počítačích. UNIX je systém dnes zcela běžný na počítačích kategorie pracovních stanic, které se používají ve středních a velkých podnicích i na univerzitách. Je zvláště vhodný tam, kde je třeba počítače propojit do sítě. Protože se technické parametry osobních počítačů rychle zvyšují, bylo vyvinuto několik verzí Unixu i pro ně. Velmi populární je volně použitelná verze nazvaná LINUX.

    • Aby byl počítač dokonale využit a aby ho mohlo ovládat najednou více uživatelů buď z terminálů (klávesnice s obrazovkou umožňující ovládat počítač umístěný jinde) nebo prostřednictvím sítě, byl systém UNIX koncipován jako víceuživatelský a víceúlohový. Prakticky to znamená, že každý z právě přihlášených uživatelů může najednou spouštět několik programů (multitasking). Procesor je dokonale využit, protože místo aby čekal na povel nebo na data, přepne do jiné úlohy a zpracovává zatím tu. Jednotliví uživatelé jsou od sebe odděleni pomocí zavedených přístupových práv. I zde se pracuje s adresáři a soubory. Narozdíl od DOSu však mohou být jména delší než 8 znaků (délka se liší podle verze), rozlišují se malá a velká písmena, disky nejsou označovány písmeny a každý adresář i soubor může mít jinak nastavena přístupová práva pro jednotlivé uživatele (atributy). Takovýto způsob práce vyžaduje určité řízení a kontrolu. Proto má každý přiděleno své uživatelské jméno a neoprávněný přístup k počítači je chráněn heslem. Provoz takového počítače se neobejde bez pravidelného dohledu správce systému, který může zřizovat nová uživatelská jména a měnit přístupová práva.

    • Po přihlášení se každý uživatel dostane do svého domovského adresáře, kam by neměl mít nikdo jiný (kromě správce systému) přístup. V něm si může dělat co chce, podobně jako v DOSu; vše ostatní závisí na jeho právech. Je pravda, že práce s příkazovým řádkem Unixu není příliš příjemná a je určena spíše správcům systému a programátorům. Pro běžné uživatele dnes existují různé nadstavby systému, které dovolují ho ovládat daleko snadněji. Pokud získáte přístup (uživatelské jméno, konto) na počítač pracující v Unixu např. za účelem zpracování síťové elektronické pošty (Email), je vždy třeba konkrétní možnosti instalovaného programového vybavení konzultovat se správcem systému. Plnohodnotné využívání všech jeho možností by se jistě neobešlo bez důkladné přípravy a studia.

 

  •  Linux-Operační systém Linux je volně šiřitelný OS typu UNIX. Jeho autorem je Linus Torvalds a mnoho dalšich programátorů v Internetu. Jádro Linuxu je volně šiřitelné (public domain) podle pravidel GNU General Public License (licence používaná u softwaru GNU). Linux byl původně psán pro architekturu IBM PC s procesorem i386 a vyšším. V současné době existují i verze pro m68000, MIPS, Sun Sparc, DEC Alpha/AXP a některé další architektury. Jednou z hlavních výhod oproti komerčním UNIXům je jeho nulová cena, dále snadno dostupný základní software a v neposlední řadě také nízké nároky na hardware a velmi příznivý výkon. Často je také k dispozici více dokumentace než k jiným systémům.

  

Demo Dyro Web Scrollbars 1.1

 

Zprávu elektronické pošty s dotazy nebo komentářem k této seminární práci zašlete na adresu viper.s@seznam.cz.
Copyright © 2003 Seminární práce
Naposledy změněno: 25. 01. 2003