Mac OS
 Linux a Unix Mac OS Windows

 

Domů
Nahoru


Mac OS

  •  System 0.97, Finder 1.0 (Systém Software 1.0)- Těžko uvěřit, že systém, který odstartoval počítačovou revoluci měl jen 213 KB včetně 42 KB Finderu. Tento původní systém byl velmi jednoduchý, což bylo příjemným překvapením pro počítačové začátečníky. Příslušenství obsahovalo kalkulačku, budík, puzzle, klávesnici, ovládací panel, poznámkový blok a album a bylo umístěno stejně jako dnes pod Apple menu. Když se podíváte na otisky plochy, tak zjistíte, že tento 16 let starý systém vypadá velmi podobně jako Mac OS řady 7 (potažmo i 9), jak vzhledem, tak i již zmíněným příslušenstvím. Příslušenství včetně ovládacího panelu, systému a finderu bylo nainstalováno do složky systém, kde byly též písma. Celý systém se dodával na 400K disketě s prvním Mac 128K a též obsahoval oddělený disk s výukou, která vás učila jak používat myš, (která byla většině uživatelů v té době cizí) aplikace se jmenovala Mousing Around (myąování), z čehož se později staly Mac Basics (Základy Maca). I přesto, že prostředí Systému 1.0 bylo do značné míry zlomové, mělo též mnoho netvarů - největším bylo kopírování disků, které mohlo zabrat až 20 minut a nepočítané vyměňování disků (což bylo částečně způsobeno malou pamětí). Přestavba plochy odstranila všechny složky z plochy a přesunula je do rootu disku. Také výuka nebyla kompatibilní se Systémem 1.0 a upravená verze systému musela být obsažena na výukovém disku, aby nedocházelo k zamrzání systému. Také jste nemohli vytvořit novou složku - místo toho byla "Prázdná složka" vždy v rootu každého disku formátovaného pro maca. Když jste ji přejmenovali tak se objevila nová "Prázdná složka". Tyto problémy vedly k urychlenému uvedení Systému 1.1 hned v květnu - 4 měsíce po uvedení verze 1.

  • System 4.2, Finder 6.0 (System Software 5.0)- Nová verze přinesla řadu výrazných změn. Okno About the Finder (O Finderu) bylo vylepšeno, takže ukazovalo využití paměti (stejně jako "O tomto Macintoshi" dnes (About This Computer)). Také ubyla horská scéna, která byla později přidána zpět jako slavné Easter egg. Menu Barvy (Color) bylo přidáno pro Macy, kteří uměli zobrazit barvy, takže nebylo k dispozici pro klasické all-in-one Macintoshe (vše v jednom). Kopírování ve Finderu bylo mnohem více pohodlné, mělo teploměr a tlačítko "Zrušit". Přibyl též Backgrounder, DA Handler, Easy Access, a Print Monitor stejně jako tisk v pozadí pro LaserWriter. Ovládací panel (Control Panel) byl vylepšen a nyní mohl přidat nebo odebrat některé funkce, které ovládal. Tento systém též uvedl něco moc zajímavého a nového pro uživatele Macintoshe - kooperativní multitasking. Bylo to díky novému MultiFinder. S MultiFinderem jste mohli spustit více než jednu aplikaci zároveň a libovolně mezi nimi přepínat přes programové menu v pravém horním rohu. Finder měl vylepšené Set Startup (po startu), což umožňovalo zvolit si zda chcete po stratu používat MultiFinder nebo normální Finder. Systém se zmenšil o horskou scénu, která ubila z okna "O Finderu" a také o úbytek MiniFinderu. Naopak důvodem proč byl systém téměř pětkrát větší než ten předešlý bylo přidání nových vlastností a hlavně MultiFinderu.

  • System 4.3, Finder 6.0 (System Software 5.1)-Tato verze byla malým updatem Finderu. Přinesl novou verzi Apple HD SC Setupu na updatování driverů disků od Applu a také novější LaserWriter. Krom toho nejsou prakticky žádné změny od předešlé verze systémového softwaru. Asi i díky tomu byl uveden v celku v tichosti.

Demo Dyro Web Scrollbars 1.1

 

Zprávu elektronické pošty s dotazy nebo komentářem k této seminární práci zašlete na adresu viper.s@seznam.cz.
Copyright © 2003 Seminární práce
Naposledy změněno: 25. 01. 2003